01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 5, Midt
hdcm.dk / Om Distrikt Midt

Distrikt MIDT

Tilbage

Linåvej 9c 8600 Silkeborg      Se kort her

GPS koordinat Breddegrad: 56.156  Længdegrad: 9.639
                                   Hdcdklogo

Distrik 5 midt                  

Den hurtige vækst i medlemstallet førte til overvejelser om klubbenes struktur. I begyndelsen af klubbens historie havde det været umuligt at finde en formand for et fælles distrikt jylland. Nu var der så mange medlemmer i jylland og så store afstande at køre til aktiviteter i distriktet, at tiden var blevet moden til at dele hovedlandet i tre distrikter. Det var især den stærkt voksende skare af medlemmer fra den jyske hovedstad Århus , der klagede over at de skulle køre mindst 100 km for at komme til møde i enten distrikt Nord eller Syd.

“ I Århus hørte vi til forskellige distrikter “,Fortæller Steen Zacho der var næstformand 1991-94. Så nogle fra byen skulle køre til syd andre til nord. Det virkede lidt tilfældig. Så jeg foreslog, at klubben skulle finde ud af, hvor mange der boede i Midtjylland, og så lave et distrikt 5 midt. Jeg fik medlemslisterne med adresser fra Knut, og så satte min kone Bett og jeg os og tegnede, med en blyant på et kort, hvor grænsen mellem distrikterne kunne gå, så der var jævn fordeling at medlemmerne .

Hovedbestyrelsen godkendte forslaget, og i 1992 blev jylland delt i tre distrikter, distrikt 3 Syd, distrikt 4 Nord, distrikt 5, Midt.

Lars Lynge fra Silkeborg blev den første formand for det nye distrikt 5 Midtjylland.

“Det betød meget for medlemmerne i Århus, der ikke længere skulle køre så langt for at deltage i aktiviteter” , siger Steen Zacho.
Mens jyderne kunne glæde sig over den nye opdeling, så alle havde kortere til aktiviteter, kiggede en gruppe af københavnere misundelig på.
  Midt 80