01
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 5, Midt
hdcm.dk / Nyheder i dist. Midt / 2019 / Distriktsgeneralforsamling den 3. februar 2019

Distriktsgeneralforsamling den 3. februar 2019

Tilbage

Blot lige en kort orientering fra Distriktsgeneralforsamlingen den 3. februar 2019. Der vil senere komme et mere udførligt referat.

I alt 57 medlemmer deltog og generalforsamlingen blev, under kyndig ledelse af Klaus Gierl som dirigent, gennemført i god ro og orden.

Valg til bestyrelse blev: Genvalg til Jørn Skouborg som Distriktsformand, nyvalg til Ejvind Kristensen som Distriktssekretær, genvalg til Dan Nilson som bestyrelsesmedlem, nyvalg til Lars Poulsen som bestyrelsesmedlem, nyvalg til Karin Rasmussen som 1. suppleant samt genvalg til Jesper Nymann som 2. suppleant.

Som revisor blev genvalgt Jens Ulrik Nielsen og nyvalgt Finn Johannesen.  

Efter generalforsamlingen og inden den stegte flæsk var der gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Dirch Villadsen og Finn Johannesen, til webmaster Steen Larsen, til Turudvalget bestående af Jens Christensen og Jesper Johansen, til de kritiske revisorer Sanne Johannesen og Jens Ulrik Nielsen for indsatsen i det forgangne år samt til Claus Kristiansen og Kaj Skovborg for en ekstraordinær indsats ved renovering af Klubhuset.

Kaj Skovborg Jens Christensen Finn Johannesen Jens Ulrik Nielsen Lille

Vanen tro var distriktet vært med stegt flæsk, kartofler og persillesovs efter generalforsamlingen.

 

Den nye bestyrelse er: Jørn Skouborg (formand), Torben Riis (næstformand), Marianne Lindgaard (kasserer), Ejvind Kristensen (sekretær), Dan Nilson (bestyrelsesmedlem), Flemming Andersen (bestyrelsesmedlem), Lars Poulsen (bestyrelsesmedlem), Benny Nielsen (bestyrelsesmedlem), Karin Rasmussen (1. bestyrelsessuppleant) og Jesper Nymann (2. bestyrelsessuppleant).

Bestyrelsen 2019